عینک سربی

عینک سربی بغل دار و عینک سربی معمولی جهت حفاظت قرنیه چشم پرتو یونساز

عینک سربی معمولیLead Glasses

عینک سربی معمولی جهت حفاظت از قرنیه چشم استفاه می گردد از ویژگی های بارز آن استفاده از شیشه سربی شفاف و فریم مناسب و سبک می باشد.

عینک سربی بغل دار-عینک سربی پانورامیک عینک سربی بغل دار آنژیوگرافی

عینک سربی بغل دار جهت حفاظت از قرنیه چشم در اتاق عمل و آنژیوگرافی که مدت استفاده از پرتو بسیار زیاد می باشد استفاه می گردد از ویژگی های بارز آن استفاده از شیشه سربی شفاف و فریم مناسب و سبک می باشد.

عینک سربی بغل دار- عینک سربی سی آرم عینک سربی بغل دار آنژیوگرافی

عینک سربی بغل دار در مدل های مختلف

مشتريان درباره ي ما چه مي گويند؟

ما در کار خود متخصص و حرفه اي هستيم .

شما شایسته بهترین خدمات و محصولات هستید.

مديريت سايت

با ما حرفه اي باشيد .

مديريت سايت