چراغ رادیولوژی و متعلقات تاریکخانه

چراغ هشدار رادیولوژی و تاریکخانه ، کاست رادیولوژی و فولی سبز ، پاس کاست ، زیر نویس و مارکر فیلم رادیولوژی .

زیر نویس و مارکر فیلم رادیولوژیX-ray film focuses subtitle

زیر نویس فیلم رادیولوژی X-ray film focuses subtitleو مارکر چپ و راست ، پاس کاست رادیولوژی و کاست و فولی سبز رادیولوژی موجود می باشد

چراغ هشدار رادیولوژی LED (چراغ اخطار اشعه)Warning Lights Radiology And Darkroom Lights

چراغ هشدار اشعه یا همان چراغ اخطار اشعه دارای لامپ LED آژیر رسا و سه وجهی می باشد (کاربرد آن این است که از هر جهتی توسط افراد قابل مشاهد است) که در رادیولوژی و مراکز پرتوپزشکی کاربرد دارد

چراغ تاریکخانه رادیولوژیWarning Lights Radiology And Darkroom Lights

چراغ تاریکخانه ، زیر نویس فیلم تاریکخانه و ملزومات اتاق تاریکخانه و رادیولوژی

مشتريان درباره ي ما چه مي گويند؟

ما در کار خود متخصص و حرفه اي هستيم .

شما شایسته بهترین خدمات و محصولات هستید.

مديريت سايت

با ما حرفه اي باشيد .

مديريت سايت