تجهیزات و آماده سازی مراکز تصویر برداری پزشکی

خدمات ، متعلقات و لوازم تصویر برداری پزشکی و حفاظت در برابر اشعه .

روپوش سربی Lead Apron
 • اطلاعات بیشتر روپوش سربی
 • جلیقه و دامن سربیVest & Skirt
 • اطلاعات بیشتر جلیقه دامن سربی
 • خدمات سربکوبی ( سرب کوبی ) Lead thyroid shield
 • اطلاعات بیشتر سربکوبی صنعت و بیمارستان
 • شیشه سربیLead glass
 • اطلاعات بیشتر شیشه سربی
 • روپوش سربی دندانپزشکی با تیروئید بند متصل Dental Apron
 • اطلاعات بیشتر روپوش سربی دندانپزشکی
 • گناد بند و نیم دامن سربی Half Lead Skirt
 • اطلاعات بیشتر گناد بند سربی
 • تیروئید بند سربی،شیلد تیروئیدLead thyroid shield
 • اطلاعات بیشتر تیروئید بند سربی
 • عینک سربی معمولی و بغل دارعینک سربی
 • اطلاعات بیشتر عینک سربی
 • پاراوان سربی وپارتیشن سربیLead Partition
 • اطلاعات بیشتر پاراوان و پارتیشن سربی
 • درب سربی لولایی و اتوماتیک و درب شیشه ای بیمارستانیLead Door
 • اطلاعات بیشتر درب سربی اتوماتیک و لولایی
 • نگاتوسکوپ (نگاتسکوپ) بزرگ تک خانه و دو خانهNegatoscope(35*43)cm
 • اطلاعات بیشتر نگاتوسکوپ LED
 • نگاتوسکوپ دندانپزشکیDental Negatoscope(25*32)cm
 • اطلاعات بیشتر نگاتوسکوپ دندانپزشکی
 • چراغ هشدار(اخطار اشعه(LED رادیولوژی تاریکخانه کاست رادیولوژی و متعلقات تاریکخانهWarning Lights Radiology And Darkroom Lights
 • اطلاعات بیشتر چراغ هشدار رادیولوژی و تاریکخانه
 • مشتريان درباره ي ما چه مي گويند؟

  ما در کار خود متخصص و حرفه اي هستيم .

  شما شایسته بهترین خدمات و محصولات هستید.

  مديريت سايت

  با ما حرفه اي باشيد .

  مديريت سايت
  خدمات و تجهیزات پزشکی و رادیولوژی , سونوگرافی و آنژیوگرافی

  تجهیزات و آماده سازی مراکز تصویر برداری پزشکی

  خدمات ، متعلقات و لوازم تصویر برداری پزشکی و حفاظت در برابر اشعه .

  روپوش سربی Lead Apron
 • اطلاعات بیشتر روپوش سربی
 • جلیقه و دامن سربیVest & Skirt
 • اطلاعات بیشتر جلیقه دامن سربی
 • خدمات سربکوبی ( سرب کوبی ) Lead thyroid shield
 • اطلاعات بیشتر سربکوبی صنعت و بیمارستان
 • شیشه سربیLead glass
 • اطلاعات بیشتر شیشه سربی
 • روپوش سربی دندانپزشکی با تیروئید بند متصل Dental Apron
 • اطلاعات بیشتر روپوش سربی دندانپزشکی
 • گناد بند و نیم دامن سربی Half Lead Skirt
 • اطلاعات بیشتر گناد بند سربی
 • تیروئید بند سربی،شیلد تیروئیدLead thyroid shield
 • اطلاعات بیشتر تیروئید بند سربی
 • عینک سربی معمولی و بغل دارعینک سربی
 • اطلاعات بیشتر عینک سربی
 • پاراوان سربی وپارتیشن سربیLead Partition
 • اطلاعات بیشتر پاراوان و پارتیشن سربی
 • درب سربی لولایی و اتوماتیک و درب اتوماتیک شیشه ای بیمارستانیLead Door
 • اطلاعات بیشتر درب سربی اتوماتیک و لولایی
 • نگاتوسکوپ (نگاتسکوپ) بزرگ تک خانه و دو خانهNegatoscope(35*43)cm
 • اطلاعات بیشتر نگاتوسکوپ LED
 • نگاتوسکوپ دندانپزشکیDental Negatoscope(25*32)cm
 • اطلاعات بیشتر نگاتوسکوپ دندانپزشکی
 • چراغ هشدار(اخطار اشعه(LED رادیولوژی تاریکخانه کاست رادیولوژی و متعلقات تاریکخانهWarning Lights Radiology And Darkroom Lights
 • اطلاعات بیشتر چراغ هشدار رادیولوژی و تاریکخانه
 • مشتريان درباره ي ما چه مي گويند؟

  ما در کار خود متخصص و حرفه اي هستيم .

  شما شایسته بهترین خدمات و محصولات هستید.

  مديريت سايت

  با ما حرفه اي باشيد .

  مديريت سايت