• عینک سربی معمولیعینک سربی معمولی مشاهده سریع
    • عینک سربی معمولیعینک سربی معمولی مشاهده سریع
    • عینک سربی معمولی
    • عینک سربی معمولی جهت حفاظت از قرنیه چشم در مقابل اشعه های مضر یون ساز (ایکس، گاما و ...) استفاده می گردد. این عینک ها به علت اینکه در اطراف آن از شیشه سربی استفاده نشده است، به عینک سربی معمولی معروف است. ویژگی محصول: استفاده از لنز RX استفاده از لایه ضد انعکاس نور  ضد بخار به کار گیری…