• کلاه سربیکلاه سربی مشاهده سریع
    • کلاه سربیکلاه سربی مشاهده سریع
    • کلاه سربی
    • حفاظت از سر در مقابل پرتوهای مضر اشعه ایکس امری بسیار ضروری بوده و در صورت رعایت نکردن  نکات ایمنی و سهل انگاری شخص را دچار بیماری های مختلف مغزی از قبیل سرطان مغز و ... خواهد کرد، از این رو به منظور محافظت از سر از کلاه سربی استفاده میگردد. به دلیل اینکه در ساخت کلاه سربی ، از…