• عینک سربی بغلدارعینک سربی بغلدار مشاهده سریع
    • عینک سربی بغلدارعینک سربی بغلدار مشاهده سریع
    • عینک سربی بغلدار
    • در عینک سربی بغلدار به منظور محافظت هرچه بیشتر از چشم، شیشه های سربی در بغل آن تعبیه شده از ورود اشعه های مضر به داخل چشم جلوگیری میکند. ویژگی های عینک سربی بغلدار عبارتند از: 1. پوشش ضد بخار 2. لایه ضد انعکاس نور 3. استفاده از لنز RX 4. دارای فریم های مشکی و رنگی 5. وزن 104…