• کاست فیلم رادیولوژیکاست فیلم رادیولوژی مشاهده سریع
    • کاست فیلم رادیولوژیکاست فیلم رادیولوژی مشاهده سریع
    • کاست فیلم رادیولوژی
    • کاست فیلم رادیولوژی وسیله ای مربعی یا مستطیل شکل است که از پلاستیک یا فلز ساخته شده و از آن به منظور: محافظت از فیلم های رادیولوژی در مقابل ضربه ، خط و خش جلوگیری از ورود نور به داخل به جهت مانع از تار شدن فیلم رادیولوژی جلوگیری از ورود گرد و غبار و خودداری از خراب شدن فیلم…