• کمربند سربی مشاهده سریع
    • کمربند سربی مشاهده سریع
    • کمربند سربی
    • کمربند سربی وسیله ای است که با اتصال به روپوش سربی وزن ناشی از روپوش را از ناحیه شانه ها به ناحیه کمر و لگن منتقل کرده و سبب میشود که شخص در هنگام استفاده طولانی مدت از روپوش سربی خسته نشده و احساس راحتی کند. این کمربند سربی در دو نوع چسبی و گیره ای تولید میشود. موجود در…