مضرات اشعه ایکس

شایع ترین اشعه ای که نباید در معرض آن قرار گرفت، اشعه ایکس است.در صورت عدم حفاظت افراد دچار انواع سرطان به ویژه سرطان خون ، عقیم شدن ، نواقص ژنتیکی ، آسیب به قرنیه چشم ، سرطان تیروئید و ... می گردند

ادامه خواندن مضرات اشعه ایکس