تصاویر برخی از پروانه ها و مجوز های اخذ شده توسط شرکت آراد پرتو درمان

– پروانه نصب و راه اندازی و خدمات دستگاه های پرتو ساز از سازمان انرژي اتمي ايران

– پروانه کنترل کیفی دزیمتری از دفتر حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژي اتمي ايران

– مجوز تاییده اقلام

و …