• آجر سربیآجر سربی مشاهده سریع
    • آجر سربیآجر سربی مشاهده سریع
    • آجر سربی
    • قرار گرفتن در معرض تابش، به ویژه در طولانی مدت، باعث آسیب میکروسکوپی به بافت زنده بدن شده و می تواند منجر به سوختگی، بیماری های پرتو درمانی و همچنین سرطان شود. افرادی که در معرض اشعه قرار دارند، مثل کارکنان بیمارستان و درمانگاه ها و افرادی که با مواد رادیواکتیو سر و کار دارند، برای جلوگیری از این خطرات،…