• دستگاه دزیمتریدستگاه دزیمتری مشاهده سریع
    • دستگاه دزیمتریدستگاه دزیمتری مشاهده سریع
    • دستگاه دزیمتری
    • دستگاه دزیمتری ، وسیله ای است جهت اندازه گیری مقدار دقیق دُز پرتوهای رادیواکتیو از قبیل پرتوهای گاما، بتا ، ایکس و ... برخی از ویژگی های دستگاه دزیمتری : سبک و کوچک ضد آب دارای هشدار صوتی دارای کلید تنظیم نور و همچنین کلید تنظیم صدای هشدار مطابق با  آخرین استانداردهای جهانی مجهز به هشدار لرزشی ( ویبره )…