• روپوش سربی دندانپزشکیروپوش سربی دندانپزشکی مشاهده سریع
    • روپوش سربی دندانپزشکیروپوش سربی دندانپزشکی مشاهده سریع
    • روپوش سربی دندانپزشکی
    • روپوش سربی دندانپزشکی به منظور استفاده در دندانپزشکی ها و جهت محافظت قسمت های حیاطی بدن از اشعه ایکس در هنگام تصویربرداری از دندان مورد استفاده قرار میگیرد. روپوش سربی دندانپزشکی (دنتال) تولیدی شرکت آراد پرتو درمان از آخرین متد و تکنولوژی اروپا بهره برده و دارای کیفیتی بسیار مطلوب میباشد. روپوش سربی دندانپزشکی بچه گانه نیز یکی دیگر از…