• روپوش سربی دو طرفهروپوش سربی دو طرفه مشاهده سریع
    • روپوش سربی دو طرفهروپوش سربی دو طرفه مشاهده سریع
    • روپوش سربی دو طرفه
    • از روپوش سربی دو طرفه زمانی استفاده میشود که نیاز باشد هم جلوی بدن و هم پشت بدن از اشعه محافظت شود. این مدل روپوش سربی به صورت کامل بدن را میپوشاند. ویژگی های روپوش سربی دو طرفه : بسیار سبک (سوپر لایت) استفاده از روکش مخصوص به منظور قابلیت ضد آب و ضد باکتری کردن آن ضخامت سرب به…