• سربکوبی مراکز بیمارستانی و صنعتیسربکوبی مراکز بیمارستانی و صنعتی مشاهده سریع
    • سربکوبی مراکز بیمارستانی و صنعتیسربکوبی مراکز بیمارستانی و صنعتی مشاهده سریع
    • سربکوبی مراکز بیمارستانی و صنعتی
    • سرکوبی کلیه مراکز بیمارستانی و صنعتی به طور کاملا تخصصی و قیمت مناسب در این شرکت انجام میگیرد. برخی از ویژگی های عملیات سربکوبی مراکز بیمارستانی و صنعتی توسط این شرکت: 1. استفاده از مرغوب ترین ورق های سربی 2. استفاده از سرب با خلوص 99 درصد 3. به کارگیری کارشناسان مجرب و متخصص 4. تشخیص و جلوگیری از نشت…