کلیه اخبارهای جدید و به روز در این دسته بندی قرار میگیرند

مضرات اشعه ایکس

شایع ترین اشعه ای که نباید در معرض آن قرار گرفت، اشعه ایکس است.در صورت عدم حفاظت افراد دچار انواع سرطان به ویژه سرطان خون ، عقیم شدن ، نواقص ژنتیکی ، آسیب به قرنیه چشم ، سرطان تیروئید و ... می گردند

ادامه خواندن مضرات اشعه ایکس